Informació addicional de RGPDUE

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament: Marketing t3,
Tecnoredessa-Edifici Tecnoparc Av. de Bellissens, 42,  43204 Reus
Contacte del DPD:  info@marketingt3.com
Finalitat del tractament Descripció del tractament: Les finalitats que consten identificades en les clàusules de consentiment a peu de pàgina de cada formulari, sent específiques per a la finalitat que es detalla.
Període de conservació: La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a la disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió: No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió: No es preveu cap cessió..
Legitimació de la cessió: De conformitat a la base jurídica del tractament, en casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades: No es produeixen.
Transferència internacional: No es produeixen.
Encarregats de tractament: Les dades podran ser cedits a proveïdors amb accés a dades, amb els qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets té? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, en el seu cas a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent aquest un motiu suficient per a cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 

Com pot exercitar-los? Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un comunicat al correu electrònic info@marketingt3.com. Haurà d’especificar quin dret sol·licita li sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-ho de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i el document identificatiu d’aquest.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de la AGPD: http://www.agpd.es
Possibilitat de reclamar davant l’AEPD: Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la manera d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se en l’AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

 

FORMULARI DE CONTACTE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALS
Responsable: Marketing t3
Finalitat: Recollida de les dades per a atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres productes per mig electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: marketingt3.com
Obrir chat
Contacta WhatsApp
Marketing t3 WhatsApp
En que et podem ajudar?